PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate
- lei -
Hematologie
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă *1)*16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 14.62
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite 7.58
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 24.29
4. 2.6040 VSH*1) 2.74
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16) 9.84
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16) 10.28
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16) 10.16
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) 15.32
9. 2.6102 APTT*16) 15.51
10.    2.6103 Fibrinogenemie*1) *16) 14.28
Biochimie - serică şi urinară
11. 2.1002 Proteine totale serice*1) *16) 7.65
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 16.52
13. 2.10063 Feritină serică*1) *16) 40.00
14. 2.1011 Uree serică*1) *16) 6.11
15. 2.1012 Acid uric seric*1) *16) 6.11
16. 2.1014 Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) 6.18
17. 2.1015 Bilirubină totală*1) *16) 6.37
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) *16) 6.37
19. 2.1020 Glicemie*1) *16) 5.99
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) 5.99
21. 2.10304 HDL colesterol*1) 8.55
22. 2.10305 LDL colesterol*1) 8.02
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) 7.35
24. 2.10402 TGP*1) *16) 6.11
25. 2.10403 TGO*1) *16) 6.08
26. 2.10404 Creatinkinaza CK*1) 12.61
27. 2.10406 Gama GT*1) *16) 8.34
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) *16) 8.13
29. 2.10500 Sodiu seric*1) *16) 10.44
30. 2.10501 Potasiu seric*1) *16) 11.96
31. 2.10503 Calciu seric total*1) *16) 5.60
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1) *16) 8.22
33. 2.10505 Magneziemie*1) *16) 5.84
34. 2.10506 Sideremie*1) *16) 7.41
35. 2.10062 Transferină serică*1) 30.00
36. 2.10507 Fosfor (fosfat seric)*9) 13.00
37. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) 9.75
38. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) *16) 7.24
39. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)*8) 28.70
40. 2.2622.1 Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) 45.00
41. 2.43092 Albumină serică*8) *16) 14.00
42. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 7.24
43. 2.2623 Creatinină urinară*8) 10.78
44. 2.1020.1 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) 35.00
45. 2.1026 HBA1c *10) *16) 38.00
46. 2.10412 Alfa Amilaza serică 15.00
47. 2.10413 Lipaza serică 15.00
48. 2.10400 Lactatdehidrogenaza (LDH) 10.00
49. 2.1065 Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) 23.56
50. 2.1071 Vitamina B 12 *1) 38.00
51. 2.1074 Acid folic *1) 48.00
Imunologie şi imunochimie
52. 2.2500 TSH*1) *16) 21.39
53. 2.2502 FT4*1) *16) 21.74
54. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 47.50
55. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 30.04
56. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 30.04
57. 2.2514 Cortizol 35.14
58. 2.2521 Testosteron 39.27
59. 2.2522 Estradiol 31.07
60. 2.2523 Progesteron 33.02
61. 2.2525 Prolactină 31.92
62. 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 44.21
63. 2.327092 Ag HBs*1) *16) 35.22
64. 2.327093 Anticorpi Anti HCV*1) *16) 64.90
65. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) *16) 41.98
66. 2.40000 ASLO*1) 12.98
67. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) *16) 6.68
68. 2.40013 Confirmare TPHA*4) 14.7
69. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 43.48
70. 2.430011 Complement seric C3 14.14
71. 2.430012 Complement seric C4 14.14
72. 2.43010 IgG seric 19.27
73. 2.43011 IgA seric 19.27
74. 2.43012 IgM seric 19.7
75. 2.43014 IgE seric 18.02
76. 2.40053 Proteina C reactivă*1) *16) 11.6
77. 2.43040 Factor reumatoid*1) 10.15
78. 2.43044 ATPO 42.39
>79. 2.43135 PSA*1) 24.07
80. 2.43136 free PSA*6) 31.83
Microbiologie
Exudat faringian
81. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 16.62
82. 2.50102 Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie 19.95
Examen urină
83. 2.3100 Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15.96
Examene materii fecale
84. 2.3062 Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană 19.95
85. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 13.54
86. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 31.53
Examene din secreţii genitale
87. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) 19.95
88. 2.30701 Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană 20
89. 2.30741 Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană 20
90. 2.30643 Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61
91. 2.30643.1 Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61
92. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16) 19.95
Examene din secreţii uretrale
93. 2.3080 Examene din secreţii uretrale*1) - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană 20.61
Examene din secreţii otice
94. 2.3050 Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 20.61
Examene din secreţii nazale
95. 2.3022 Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) 18.62
Examene din secreţii conjunctivale
96. 2.3040 Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 20.61
Examene din colecţie purulentă
97. 25,032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană 20.61
98. 2,501,202 Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 20.61
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
99. 2,313 Antibiogramă*5) 15.42
100. 2,502 Antifungigramă*5) 19.61
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
101. 290,211 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7) 145
102. 290,212 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7) 280
103. 290,101 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)*7) 190
104. 290,102 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)*7) 320
105. 29,030 Teste imunohistochimice*) 240/set
106. 29,022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) 134.8
107. 29,160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16) 48.7
108. 29,025 Citodiagnostic lichid de puncţie 89


NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.
*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.
*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.
*14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.
*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.
*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.
NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici.

Poti descarca formularul standard in format pdf de aici, il poti completa si ulterior trimite la adresa sau poti completa formularul de mai jos:

 
 
* Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Cabinet Medical Boana s.r.l. in conformitate cu Politica de confidentialitate